75 lat PZWL - Księgarnia Medyczna

Innowacyjna onkologia. 
Możliwości, potrzeby,
system

Pierwsza tak kompleksowa publikacja łącząca wiedzę i doświadczenie wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z chorobami nowotworowymi w Polsce. Prezentowany raport stanowi przegląd innowacyjnych osiągnięć w dziedzinie onkologii, efektywnych rozwiązań systemowych oraz nowych koncepcji optymalnego wykorzystania istniejących zasobów. To również analiza wyzwań stojących przed polską onkologią i prezentacja kierunków na przyszłość.

inowacyjna onkologia

Publikacja raportu
Innowacyjna
Onkologia.

To pole jest wymagane i może zawierać od 3 do 256 znaków.

Wprowadź poprawny adres e-mail.

To pole jest wymagane.

Konferencja prasowa w Centrum Prasowym PAP z udziałem wiceministra zdrowia , redaktorów naukowych i ekspertów.

Od redaktorów

Opis raportu

Zawartość raportu
''Innowacyjna onkologia''

Zmiany demograficzne w Polsce – stan obecny i perspektywy – wybrane aspekty

Zapadalność na nowotwory – Polska na tle świata

Źródła informacji na temat zachorowań na raka, czyli dlaczego dane mogą się różnić

Statystyki i projekcje epidemiologiczne zachorowań na nowotwory złośliwe w kontekście starzenia się ludności

Choroba onkologiczna z perspektywy rynku pracy

Jak finansować leczenie onkologiczne?

Wydatki na leczenie onkologiczne - Polska na tle świata

Wydatki na leczenie onkologiczne w Polsce: znaczenie pakietu onkologicznego

Koszty pośrednie - po co liczymy?

Koszty pośrednie w wybranych nowotworach

Fundusze unijne - nowa perspektywa: Czy mogą wesprzeć polską onkologię?

Klasyfikacja ubezpieczeń, czyli dlaczego ubezpieczenie zdrowotne nie równa się ubezpieczeniu zdrowotnemu

Ubezpieczenia onkologiczne na świecie

Oferta produktowa w Polsce: ubezpieczenia onkologiczne o charakterze nieodszkodowawczym

Ubezpieczenia onkologiczne o charakterze odszkodowawczym w Polsce

Ubezpieczenia onkologiczne i innowacje, czyli co może nas czekać

Rola prywatnych ubezpieczeń w Polsce

Medycyna personalizowana

Badania kliniczne jako podstawa postępu w onkologii

Leki refundowane vs nierefundowane w onkologii

Leki refundowane vs nierefundowanie w hematologii

Hematologia, terapia CAR-T

Onkologia kliniczna

Nowe leki w raku piersi

Nowe leki w raku płuca

Nowe leki w raku jelita grubego

Finansowanie nowych technologii lekowych w ramach RSS

Polityka lekowa w onkologii

Chirurgia robotowa

Nowości w diagnostyce (PET, rezonans, tomograf)

Diagnostyka raka piersi

Diagnostyka molekularna

Chirurgia onkologiczna

Radioterapia

Stereotaksja

Protonoterapia

Radioterapia adaptacyjna

Radioterapia śródoperacyjna

Rola radioterapii we współczesnej onkologii

Nowoczesne techniki planowania radioterapii

Przykłady rozwiązań organizacyjnych na świecie

Value Based Healthcare jako rama zmian w polskiej onkologii

Strategia onkologiczna

Rachunkowość menedżerska w onkologii

Opieka koordynowana - różne podejścia, różne spojrzenia

Benchmarking rozwiązań organizacyjnych

Lean management

Strategiczna karta wyników

Lung cancer unit - koordynowana opieka w raku płuca

Koordynator leczenia w pakiecie onkologicznym

Wsparcie psychologiczne i społeczne jako jeden z kluczowych czynników radzenie sobie z choroba nowotworową. Budowanie sieci wsparcia społecznego pacjentów i ich rodzin.

Kompleksowa i koordynowana opieka onkologiczna z perspektywy pacjenta

Nowoczesne technologie

Uzyskanie dostępu do danych

Podnoszenie efektywności procesów

Wsparcie podejmowania decyzji

Sztuczna inteligencja w onkologii

Doświadczenia pacjenta

Spis Autorów

Redaktorzy naukowi raportu

Autorzy raportu

dr n. ekon. ANITA ABRAMOWSKA-KMON

dr n. techn. MICHAŁ BACHORZ

mgr SABINA BIAŁEK

prof. dr hab. n. med. BARBARA BOBEK-BILLEWICZ

lek. STEFAN BOGUSŁAWSKI

dr n. ekon. MARTA BORDA

mgr KATARZYNA BYSZEK

mgr MILENA CHEŁCHOWSKA

dr hab. n. ekon., prof. SGH AGNIESZKA CHŁOŃ-DOMIŃCZAK

dr n. med. IZABELA CHMIELEWSKA

mgr PATRYK CHOROŚ

prof. dr hab. n. med. PIOTR CZAUDERNA

dr n. o zdr. ROKSANA DELA

dr n. med. DOROTA M. FAL

dr n. med. MICHAŁ FALCO

prof. dr hab. n. med. JACEK FIJUTH

dr n. med. TOMASZ FILIPOWSKI

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF GIANNAPOULOS

prof. dr hab. n. med. SEBASTIAN GIEBEL

dr JUSTYNA GIL

dr n. med. ILYA GIPP

mgr MAGDALENA GRABIEC

mgr KATARZYNA IŁOWIECKA

dr n. med. BEATA JAGIELSKA

dr hab. n. ekon. MICHAŁ JAKUBCZYK

mgr JAN M. JANISZEWSKI

prof. dr hab. n. med. ARKADIUSZ JEZIORSKI

prof. dr hab. n. med. BOGDAN KAŁUŻEWSKI

mgr TADEUSZ KAŁUŻEWSKI

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KAWECKI

mgr MICHAŁ KĘPOWICZ

dr n. med. DOROTA KIPRIAN

prof. dr hab. n. med. STANISŁAW KŁĘK

mgr BEATA KOŃ

dr hab. n. med. ARTUR KOWALIK

prof. dr hab. n. med. DARIUSZ M. KOWALSKI

mgr PIOTR KRAMEK

prof. dr hab. n. med. PAWEŁ KRAWCZYK

prof. dr hab. n. med. MACIEJ KRZAKOWSKI

mgr IZABELA KUBIAK

dr n. med. ŁUKASZ KUNCMAN

dr IGA LIPSKA

mgr inż. MARCIN M. MACHNICKI

dr hab. n. med. ADAM MACIEJCZYK

dr hab. n. ekon., prof. SGH IGA MAGDA

mgr inż. MACIEJ MALENDA

prof. dr hab. n. med. EWA LECH-MARAŃDA

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ MARSZAŁEK

dr. n. ekon. IWONA MAZUR

prof. dr hab. n. med. PIOTR MILECKI

dr inż. ROBERT MOŁDACH

prof. dr hab. n. med. DAWID MURAWA

dr n. ekon. MAGDALENA OSAK

RAFAŁ OSTAP

PIOTR PECKO

mgr inż. ALEKSANDER PŁACZEK

mgr inż. ALICJA PŁUCIENNIK

dr. n. ekon. DARIUSZ PORĘBSKI

dr hab. n. ekon., prof. SGH MONIKA RAULINAJTYS-GRZYBEK

prof. dr hab. n. ekon. IGA RUDAWSKA

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ RUTKOWSKI

prof. dr hab. n. med. PIOTR RUTKOWSKI

dr n. med. TOMASZ RUTKOWSKI

dr hab. n. ekon., prof. SGH ANNA RUZIK-SIERDZIŃSKA

prof. dr hab. n. med. MARIA M. SĄSIADEK

prof. dr hab. n. med. EWA SIERKO

prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SKŁADOWSKI

dr MAŁGORZATA SOBOTKA-GAŁĄZKA

dr hab. n. ekon., prof. UJ CHRISTOPH SOWADA

dr n. med. TOMASZ STOKŁOSA

mgr inż. ANDRZEJ TOLARCZYK

lek. BARTŁOMIEJ TOMASIK

prof. dr hab. n. med. JAN WALEWSKI

dr hab. n. ekon., prof. UE MARIA WĘGRZYN

dr hab. n. ekon., prof. SGH BARBARA WIĘCKOWSKA

dr hab. n. med., prof. COI LUCJAN WYRWICZ

dr hab. n. med. WOJCIECH M. WYSOCKI

dr n. med. PRZEMYSŁAW ZDZIARSKI

Partnerzy

roche amgen medstream philips elekta transition technologies analityk genetyka msd ropcn jo merc pf az roche amgen medstream philips elekta transition technologies analityk genetyka msd ropcn jo merc pf az roche amgen medstream philips elekta transition technologies analityk genetyka msd ropcn jo merc pf az

Kontakt w sprawie współpracy reklamowej: reklama@pzwl.pl

Podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress, w ramach panelu „Onkologia – organizacja leczenia” został zaprezentowany raport „Innowacyjna onkologia. Możliwości, potrzeby, system”. Zapraszamy do obejrzenia.